×

 Click here to follow this page

About

Alterna je multižánrový hudební klub nacházející se v budově VŠ kolejí VUT Brno. Klub je otevřen celoročně, přičemž koncertní sezóna je úzce svázána s akademickým rokem; klub je tedy bez pravidelného programu od června do srpna (letní prázdniny) a v lednu a částečně i únoru (zkouškové období).

Žánrově byl a doposud je klub Alterna velmi otevřený. Přesto je zde posun od čistě alternativní (nebo přesněji řečeno experimentální) a rockové hudby blíže k jazzu zcela evidentní. Jako vždy však zůstavají hlavními kritérii pro výběr vystupujících kvalita a originalita.

Historie klubu se začíná datovat od roku 1990, kdy se na platformě různých studentských spolků začala formovat jeho podoba. Od poslechových pořadů, promítání krátkometrážních filmů, vystupování amatérských hudebních souborů a happeningů se klub postupnou profesionalizací stal nejdéle fungující brněnskou hudební scénou prezentující vystoupení špičkových domácích i zahraničních umělců!

Přijďte se přesvědčit

Klub Alterna

ConnectsMusic Industry Support, Gigs, Features:
by creators for creators and their audience - music community at its core